CẬP NHẬT HÀNG GIỜ NGÀY  16
/10/2019

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY ĐỐI VỚI MÁY 99%,ACTI

 

PHỤ KIỆN CAO CẤP
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Tai nghe airpord 2 có dây3.450LLChưa ActiveNguyên seal 
Tai nghe airpord 2 có dây3.300KHChưa ActiveNguyên seal
Tai nghe airpord 2 ko dây4.050LLChưa ActiveNguyên seal
Loa Marshall Acton3.900LLChưa ActiveNguyên seal
IPHONE 11 – NGUYÊN SEAL 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁMODEL XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 11 Silver 64GB2 simZA Chưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 RED 64GB19.0001 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 GRAY 64GB19.3001 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PURPLE 64GB1 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 GREEN 128GB1 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PURPLE 128GB20.1002 simZAChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 RED 128GB19.2002 simZAChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 WHITE 128GB19.6002 simZAChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 Black 128GB19.2002 simZAChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 GREEN 256GB1 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PURPLE 256GB1 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO 2019 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁMODEL XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 11 PRO GRAY 64GB27.5001 simLL Chưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO GREEN 64GB27.7001 simLL Chưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO GOLD 64GB27.0001 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO GOLD 64GB26.0001 simLLActi 4/10Nguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO SILVER 64GB27.8001 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO GRAY 256GB27.500LL Acti T9Only Máy
IPHONE 11 PRO GREEN 256GBLL Chưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX 2019 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁMODEL XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 11 PRO MAX SILVER 64GB1 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX SILVER 64GB28.7002 simZA Chưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GREEN 64GB31.2001 simLL Chưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GREEN 64GB30.4002 simZAChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GOLD 64GB30.9001 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GOLD 64GB29.9001 simX/AChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GOLD 64GB29.2002 simZAChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX BLACK 64GB1 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GREEN 256GB34.2001 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GREEN 256GB 1 simZPActi T9Nguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX BLACK 256GB33.3001 simLL Chưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX SILVER 256GB33.9001 simLLChưa Active Nguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX SILVER 256GB31.6002 simZAChưa Active Nguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GOLD 256GB33.9001 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GOLD 256GB32.2002 simZAChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX SILVER 512GB1 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GOLD 512GB36.4001 simLLChưa ActiveNguyên seal – Xem hình
IPHONE 11 PRO MAX GREEN 512GB37.6001 simLL Chưa Active
Nguyên seal – Xem hình
APPLE WATCH SERIES 5 – GPS – 2019
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁMODEL XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Series 5 (GPS) 40 mm HỒNG – Band11.000MWV72LL/A Chưa ActiveNguyên seal
Series 5 (GPS) 40 mm BLACK – BandMWV82ZP/A Chưa ActiveNguyên seal
Series 5 (GPS) 44 mm HỒNG  – BandMWVE2ZP/AChưa ActiveNguyên seal
Series 5 (GPS) 44 mm BLACK – Band11.500MWVF2ZP/AChưa ActiveNguyên seal
APPLE WATCH SERIES 5 – LTE – 2019
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁMODEL XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Series 5 (LTE)  40mm Gold/Pink – BandMWX22LL/A Chưa ActiveNguyên seal
Series 5 (LTE)  44mm Gold/Pink – BandMWW02LL/A Chưa ActiveNguyên seal
Series 5 (LTE)  44mm Gray/Black – BandMWW12LL/AChưa ActiveNguyên seal
APPLE WATCH SERIES 4 40MM GPS
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁMODEL XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
40mm GPS Gray/black Sport Band8.900MU662LLBANDChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
40mm GPS Gold/pink Sport Band9.200MU682LLBANDChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
40mm GPS Silve/white Sport Band  9.000MU642LLBANDChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
40mm GPS Black Nike Sport Loop9.000MU7G2ZALOOPChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
APPLE WATCH SERIES 4 – 40MM LTE
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁMODEL XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
40mm LTE Gray/black Sport Band9.500MTUG2BANDChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
40mm LTE Silver/white Sport LoopMTUF2LOOPChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
40mm LTE Gold/pink Sport Band9.900MTUK2LOOPChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
APPLE WATCH SERIES 4 – 44MM GPS
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁMODEL XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
44mm GPS Gray/black Sport Band9.1006D2 llBANDChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
44mm GPS Gold/pink Sport Band6F2 llBANDChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
44mm GPS Gold/pink Sport Loop6G2LLLOOPChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
APPLE WATCH SERIES 4 – 44MM LTE
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁMODEL XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
44mm LTE Gray/black sport band9.900MTUW2BANDChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
44mm LTE Gray/black Sport LoopMTUX2LOOPChưa ActiveNguyên Seal – xem hình
44mm LTE Silver/white sport bandMTUU2BANDChưa ActiveNguyên Seal – xem hình

IPHONE XR NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨTÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP XR 64GB ĐỎ15.300LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP XR 64GB ĐEN15.100LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP XR 64GB XANH14.200LLTBH CHƯA  ActiveFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP XR 128GB ĐEN15.500VNTBH CHƯA  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP XR 128GB ĐỎLLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE XS NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP Xs 64gGB GRAY20.500LLChưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 64gGB GRAY18.500LLActi T7Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 64gGB SILVERVNActi 7/8Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 64gGB GOLD18.500LLActi T7 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 256GB Gray21.500VN,LLTBH Chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 256GB Silver23.500LLChưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 256GB Silver21.500VN,LLTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 256GB Gold23.600LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 256GB Gold21.500VN,LLTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 512GB SILVERLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE XS MAX NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP Xs MAX 64GB Gray20.900LLActi T7 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 64GB GOLD22.200LL,VNTBH Chưa acti Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 64GB GOLD 22.000LLActi T7Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 64GB SILVER21.800MY/aTBH Chưa actiFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GRAY24.200LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GRAY 23.000LLActi T7Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB SILVER25.200LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB SILVER23.000LLActi T3Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GOLD25.500LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GOLD25.200X/aChưa  Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GOLD24.200VNTBH Chưa actiFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GOLD24.000LLActi T7
Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB GRAY26.000LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB GOLD26.500LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB GOLD25.000LLActi T7-T8 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB GOLD25.000LLTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB GOLD 23.500LLActi T10/2019Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB SILVER24.500LLActi T6Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE X SILVER 64GBVNActi T10/19 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X SILVER 64GB17.200VNTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X SILVER 256GB17.900VNTBH Chưa ActiveFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X GRAY 256GB19.650LL Chưa Active CPO Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X GRAY 256GB17.800VNTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 – 8 Plus NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 8 64G Gray10.900VNTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 64G Silver11.100VNTBH Chưa ActiveFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 64G Gold11.300VNTBH Chưa ActiveFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 256G GOLD12.300VNTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 64G GOLD15.200LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 64G GRAYLLChưa ActiveFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 64G GRAY13.600LL,VNTBH Chưa actiFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 256G GOLD15.500LLTBH Chưa ActiveFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 256G SILVER 15.500LLTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 256G SILVER15.800VNTBH Chưa ActiveFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 7 – 7 PLUS NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP7 +32G GRAY9.300KHTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 + 32G GOLD 9.300KHTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 + 32G SILVER9.300KHTBH Chưa ActiveFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình  
IP7 +128G ROSE11.300LL TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +128G REDLLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
SAMSUNG S9 7.800XT MỚI
(Xanh, Đen, Tím)
Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S10E11.200XT MỚI
(Xanh, Đen)
Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG NOTE 8 TÍM7.800XT99%MÁY SẠC – Xem hình
SAMSUNG NOTE 8 ĐEN7.800XT99%MÁY SẠC – Xem hình
SAMSUNGS8+ 64G XÁM6.800XT99%MÁY SẠC – Xem hình
SAMSUNG S8+ 64G ĐEN6.800XT99%MÁY SẠC – Xem hình
SAMSUNG S8+ 64G GOLD6.800XT99%MÁY SẠC – Xem hình
IPAD NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPAD 2018 32Ggb GOLD WIFI + 4G9.100LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 10.5 2018 512gb Gold WifiLLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
MINI 5  64gb Golg WIFILLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
PRO 12.9 512gb GRAY 2018 4G26.500 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
MACBOOK NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MACBOOK MỚI 100%
Pro 15in 2019 MV902
50.500LL Mới -Active 13/6 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 13in 2019 GRAY MV972LL Mới -CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 13in 2019 SILVER MV992
41.500LL Mới- Active 20/8 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 13in 2019 SILVER MV992LL Mới -CHƯA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
AIR 13in 2018 MREE2
23.800LL Mới -CHƯA Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
AIR 13in 2017 MQD32
cty Mới -CHƯA Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
MACBOOK 99%ĐƠN GIÁXUẤT XỨTÌNH TRẠNGGHI CHÚ
Pro MR942 Touchbar 15in 2018LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MR962 Touchbar 15in 201836.900LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MR9V2 Touchbar 13in 201837.900LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MR9R2 Touchbar 13in 201832.900LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MRTR2 Touchbar 13in 201833.900LL 98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MLH32 Touchbar 15in 201630.900LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MlW82 Touchbar 13in 2016LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MPXY2 Touchbar 13in 201728.900LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MPXV2 Touchbar 13in 2017LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MJTL2 15in i7 ram 16g 201528.500LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MNQF2 Touchbar 13in 201626.500LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MPXR2 13in i5 ram 8g 2017LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro ME294 15in i7 ram 16 201321.200LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro ME293 15in i7 ram 16 201317.800LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MF840 13in i5 ram 8g 201519.900LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR MF855 13in i5 ram 8g 201617.300LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro ME662 13in i5 ram 8g 201315.800LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR MQD42 2017 99%17.900LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR MMGG2 2016 99%13.900LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR MMGF2 2015 99%12.900LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
MAC MLH72 12IN 2016 18.300LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
MAC MLH42 12IN 2016 17.400LL97%Có sạc đi kèm – Xem hình
IMAC MK442 21”19.500LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
IMAC ME08615.900LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
IPHONE 99%
TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP5se/64gb – 4 màu2.850LL99%Xem hình
iP6/16gb – Gray2.550LL99%Xem hình
iP6/16gb – Silver2.550LL99%Xem hình
iP6/16gb – Gold2.550LL99%Xem hình
iP6 /64gb – GoldLL99%Xem hình
iP6 +16gb – Gray3.600LL99%Xem hình
iP6 +16gb – Silver3.600LL99%Xem hình
iP6 +16gb – Gold3.600LL99%Xem hình
iP6 +64gb – Gray4.200LL99%Xem hình
iP6 +64gb – Silver4.200LL99%Xem hình
iP6 +64gb – Gold4.200LL99%Xem hình
iP6S /16G – Gray3.100LL99%Xem hình
iP6S /16G – Silver3.100LL99%Xem hình
iP6S /16G – Rose3.200 LL 99%Xem hình
iP6S /16G – Gold3.200LL99%Xem hình
iP6S /32G – 4 MÀU3.350LL 99%Xem hình
iP6S /64G – Gray3.550LL99%Xem hình
iP6S /64G – Silver3.550LL99%Xem hình
iP6S /64G – Rose3.550LL99%Xem hình
iP6S /64G – Gold3.550LL99%Xem hình
iP6S Plus /16G – Gray4.850LL99%Xem hình
iP6S Plus /16G – Silver4.850LL99%Xem hình
iP6S Plus /16G – Rose4.850LL99%Xem hình
iP6S Plus /16G – Gold4.850LL99%Xem hình
iP6S +64G – Gray
5.350LL99%Xem hình
iP6S +64G – Silver5.350 LL99%Xem hình
iP6S +64G – Rose5.350LL99%Xem hình
iP6S +64G – Gold5.350LL99%Xem hình
iP7 /32G – Gray4.500LL99%Xem hình
iP7 /32G – Silver4.500LL99%Xem hình
iP7 /32G – Rose4.500LL99%Xem hình
iP7 /32G – Gold4.500LL99%Xem hình
iP7/128G –GOLD,GRAY5.300LL99%Xem hình
iP7/128G –ROSE,JET5.300LL99%Xem hình
iP7/256G –ROSE5.900LL99%Xem hình
iP7 +32G – Gray7.750 LL 99%Xem hình
iP7 +32G – Silver7.750 LL99%Xem hình
iP7 +32G – Rose7.750 LL99%Xem hình
iP7 +32G – Gold7.800 LL99%Xem hình
iP7 +128G – Gray8.150 LL99% VTXem hình
iP7 +128G – Silver8.150 LL99% VTXem hình
iP7 +128G – Rose8.150 LL99% VTXem hình
iP7 +128G – Jet8.150 LL99% VTXem hình
iP7 +128G – Gold8.150 LL99% VTXem hình
iP7 +128G – Red8.150 LL99% VTXem hình
iP7 +256G – Black9.200 LL99%Xem hình
iP7 +256G – Black8.900LL99% VT
iP8 /64G 4 MÀU8.300 LL99%Xem hình
iP8 +64G – Gray10.850 LL99%Xem hình
iP8 +64G – Silver10.950 LL99%Xem hình
iP8 +64G – Gold10.950 LL99%Xem hình
iP8 +256G – GRAY12.600 LL99%Xem hình
iP8 +256G – Silver12.600 LL99%Xem hình
iP8 +256G – Gold12.700 LL99%Xem hình
iP8 +256G – red12.900 LL99%Xem hình
iPX /64G – Gray 14.000 LL99%Xem hình
iPX /64G – Silver14.300LL99%Xem hình
iPX /256G – Gray15.000 LL99%Xem hình
iPX /256G – Silver15.500 LL99%Xem hình
iPXr /128G – GoldX99%Xem hình
iPXS 64G – GrayEU99%Xem hình
iPXS 64G – SilverEU99%Xem hình
iPXS 64G – GOLD16.500ZA 99%Xem hình
iPXS 256G – SILVER LL99%Xem hình
iPXS 512G – GOLD LL99%Xem hình
iPXSM  64G – GRAY18.600 LL99%Xem hình
iPXSM  64G – SILVER18.800 LL99%Xem hình
iPXSM  64G – GOLD19.900 LL 99%Xem hình
iPXSM 256G – GOLD21.200 LL99%Xem hình
iPXSM 512G – GOLD22.900 LL 99%Xem hình
iPXSM 512G – GRAY21.500LL99%Xem hình

 

==============================================

HUY HOÀNG MOBILE

 Địa chỉ: 100A Đinh Tiên Hoàng, P1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Địa chỉ: 353 Lê Quang Định, P5, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

HOTLINE: 0989.366.369 – 0902.366.369

********************

VIETCOMBANK: 0071000715569 – CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ MINH HUY

NGÂN HÀNG ACB: 74612489 – CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ MINH HUY

AGRIBANK: 6380205195570 – CHỦ TÀI KHOẢN: PHẠM THỊ BẠCH PHƯỢNG

SACOMBANK: 060109861483 -CHỦ TÀI KHOẢN: PHẠM THỊ BẠCH PHƯỢNG

 

Liên hệ