27.300……

CẬP NHẬT NGÀY 25/4/2019

TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IP XR 64GGB ĐỎLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP XR 64GB ĐENLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP XR 128GB ĐEN17.900LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP XR 128GB ĐỎLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 64gGB GRAYLLChưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 64gGB SILVERLLChưa ActiveFullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 64gGB GOLD22.700LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 256GB GrayLLChưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 256GB SilverLLChưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 256GB GoldLLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs 512GB SILVERLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 64GB GOLD2 SIM ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GRAY2 SIM ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB Gray2 SIM ZA Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 64GB GrayLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 64GB SILVERLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 64GB GOLDLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GRAY26.200LLActive Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB SILVER26.600LLActive  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GOLD27.200LLActive Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GRAY27.200LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB SILVERLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 256GB GOLD27.900LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB GOLD28.700LLActive 22/4 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB GRAY28.400LL chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB SILVER29.200LL chưa Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP Xs MAX 512GB GOLD 29.500LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE X SILVER 64GBLLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X GRAY 64GBLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X GRAY 256GBLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X SILVER 256GBLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Iphone 8/ 8Plus chính hãng

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨTÌNH TRẠNGGHI CHÚ
IPHONE 8 64G GRAY13.600LLchưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 64G REDLLchưa active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 256G GOLDLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 256G REDLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 64G GOLD16.600LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 64G REDLLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 256G REDLLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+ 256G GRAY LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Iphone X + 8 Plus huy hoàng mobile

TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNGGHI CHÚ
IPHONE X GRAY 64GB 17.500VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X SILVER 64GB17.900VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X GRAY 256GB18.700VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X SILVER 256GB18.900VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+256G SILVER VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+64G RED15.500VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+64G GOLD15.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+64G SILVER15.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+64G GRAY14.800VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 64G Gray12.200VNTBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 64G SILVERVN TBH chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8 64G GOLDVNTBH chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X GRAY 64GB16.500VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
IPHONE X SILVER 64GB16.900VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
IPHONE X GRAY 256GB17.900 VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
IPHONE X SILVER 256GB18.200 VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
IPHONE 8+ 256GB SILVER VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
IPHONE 8+ 64G RED14.400VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
IPHONE 8+ 64G GOLD14.200VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
IPHONE 8+ 64G SILVER14.200 VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình
IPHONE 8+ 64G GRAY13.900 VN TBH Chưa Active Only máy không phụ kiện – Xem hình

iphone công ty chính hãng

TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 7+32G GRAY12.200VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE 8+64G GOLDVN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE X 64G GRAY VN Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IPHONE XR 128G GRAY18.400VNChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

iphone 7 và iphone 7 plus trả bảo hành

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNGGHI CHÚ
IP7/32GB – Rose VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/32GB – GrayVN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/128GB – Rose9.600VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/128GB – Gold9.600VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/128GB – Gray9.600 VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7/128GB – RED9.900VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +32G GRAY11.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +32G ROSE11.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +32G SILVER11.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 + 32G GOLD 11.500VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +128G SILVER12.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +128G GRAY12.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +128G JETBLACK12.200LLCPO Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +128G ROSE12.200VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +128G GOLD12.500VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
IP7 +128G RED12.500 VN TBH Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
NOTE 9 Xt ĐEN13.800XT MỚI
Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S9 8.800XT MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S1013.800XT MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG S10 PLUS16.800XT MỚI Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
SAMSUNG note 9 gold 12813.200 CT99%MÁY SẠC – Xem hình
SAMSUNG S9 + 64G XANH11.500 CT99%MÁY SẠC – Xem hình
SAMSUNG S8+ 64G XÁM7.200XT99%MÁY SẠC – Xem hình
SAMSUNG S8+ 64G ĐEN7.200XT99%MÁY SẠC – Xem hình
SAMSUNG S8+ 64G GOLD7.200XT99%MÁY SẠC – Xem hình
SAMSUNG S8 64G XANH5.800 XT99%MÁY SẠC – Xem hình

apple watch bảng giá

TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
A W Sr4 44mm GOLD LTELL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
A W Sr4 40mm Gray LTE10.500LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
A W Sr4 44mm SILVER LTELL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
A W Sr4 44mm ROSE LTELL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
A W Sr4 44mm Black GPS9.900LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
A W Sr4 44mm Silver GPS9.900LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
A W Sr4 40mm Gold GPS9.900LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
A W Sr3 42mm Gray GPS7.500LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
A W Sr3 42mm ROSE GPS7.500LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
A W Sr1 42mm ROSE GPS4.900LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Ipad mới 100%, nguyên seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNGGHI CHÚ
IPAD 2018 32Ggb GOLDLL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 11in 2018 64gb Gray WIFI17.400LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 11in 2018 256gb Gray WIFI19.400LLChưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
PRO 12.9 512gb GRAY 2018 4G31.400 LL Chưa Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Macbook chuẩn

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Pro 13in 2018 MPXT2
31.300LL Mới – Active T2 Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro 13in 2017 5PXV2
35.300LL Mới – CHUA Active Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
AIR 13in 2018 MREF2
32.500LL Mới -CHUA Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
AIR 13in 2018 MRE92
32.500LL Mới – CHƯA Active  Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình
Pro MGX9218.200LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MF29318.100LL 99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro ME66216.000LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MF865 16.000LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MF84012.800LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MLH1225.000LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MLH7234.200LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MPXT225.300LL99% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MPTV2 36.500LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro ME29314.900LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro ME866 (FULLBOX)16.300LL98% Có sạc đi kèm   – Xem hình
Pro ME86615.300LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MGXC2 21.000LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MF83916.500LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MF84018.000LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MJTL229.000LL98% Có sạc đi kèm – Xem hình
Pro MJTL228.500LL97% Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR MD71213.000LL98%Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR MLH7217.000LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR MMGG2 15.500LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
AIR MK16.300LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
MAC MLH72 12IN 2016 16.500LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
MAC MMGL2 12IN 2016 16.50097%Có sạc đi kèm – Xem hình
MAC MLHC2 12IN 201617.800LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
MAC MJVE212.800LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình
IMAC MK442 21”19.000LL99%Có sạc đi kèm – Xem hình

Iphone 99%

TÊN SẢN PHẨMĐƠN GIÁXUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP6/16gb – Gray3.000LL99%Xem hình
iP6/16gb – Silver3.000LL99%Xem hình
iP6/16gb – Gold3.150LL99%Xem hình
iP6 /64gb – GoldLL99%Xem hình
iP6 +16gb – Gray4.300LL99%Xem hình
iP6 +16gb – Silver4.300LL99%Xem hình
iP6 +16gb – Gold4.300LL99%Xem hình
iP6 +64gb – Gray5.100LL99%Xem hình
iP6 +64gb – Silver5.100LL99%Xem hình
iP6 +64gb – Gold5.200
LL99%Xem hình
iP6S /16G – Gray3.400LL99%Xem hình
iP6S /16G – Silver3.400LL99%Xem hình
iP6S /16G – Rose3.400 LL 99%Xem hình
iP6S /16G – Gold3.400LL99%Xem hình
iP6S /32G – 4 MÀU3.750LL 99%Xem hình
iP6S /64G – Gray4.250J99%Xem hình
iP6S /64G – Silver4.250J99%Xem hình
iP6S /64G – Rose4.250J99%Xem hình
iP6S /64G – Gold4.250J99%Xem hình
iP6S Plus /16G – Gray5.350LL99%Xem hình
iP6S Plus /16G – Silver5.350LL99%Xem hình
iP6S Plus /16G – Rose5.350LL99%Xem hình
iP6S Plus /16G – Gold5.350LL99%Xem hình
iP6S +64G – Gray
5.950 LL99%Xem hình
iP6S +64G – Silver5.950 LL99%Xem hình
iP6S +64G – Rose5.950LL99%Xem hình
iP6S +64G – Gold5.950LL99%Xem hình
iP7 /32G – Gray5.200LL99%Xem hình
iP7 /32G – Silver5.200LL99%Xem hình
iP7 /32G – Rose5.200LL99%Xem hình
iP7 /32G – Gold5.200LL99%Xem hình
iP7/128G –GOLD,GRAY5.900LL99%Xem hình
iP7/128G –ROSE,JET5.800LL99%Xem hình
iP7/256G –ROSE6.500LL99%Xem hình
iP7 +32G – Gray8.200 LL 99%Xem hình
iP7 +32G – Silver8.200 LL99%Xem hình
iP7 +32G – Rose8.200 LL99%Xem hình
iP7 +32G – Gold8.300 LL99%Xem hình
iP7 +128G – Gray9.500 LL99%Xem hình
iP7 +128G – Silver9.400 LL99%Xem hình
iP7 +128G – Rose9.400 LL99%Xem hình
iP7 +128G – Jet9.400 LL99%Xem hình
iP7 +128G – Gold9.500 LL99%Xem hình
iP7 +128G – Red9.700 LL99%Xem hình
iP7 +256G – Jet9.900 LL99%Xem hình
iP8 /64G 4 MÀU9.800 LL99%Xem hình
iP8 +64G – Gray11.600 LL99%Xem hình
iP8 +64G – Silver11.600 LL99%Xem hình
iP8 +64G – Gold11.900 LL99%Xem hình
iP8 +256G – GRAY12.950 LL99%Xem hình
iP8 +256G – Silver12.950 LL99%Xem hình
iP8 +256G – Gold13.250 LL99%Xem hình
iPX /64G – Gray 14.800 LL99%Xem hình
iPX /64G – Silver15.100LL99%Xem hình
iPX /256G – Gray15.800 LL99%Xem hình
iPX /256G – Silver16.200 LL99%Xem hình
iPXS 64G – GOLD20.300 LL99%Xem hình
iPXS 256G – GOLD21.700 LL99%Xem hình
iPXSM  64G – GOLD22.900 LL99%Xem hình
iPXSM 256G – GOLD25.800 LL99%Xem hình

Liên hệ